کلیات بازاریابی

کلیات بازاریابی

  بنابراين بازاريابي چيست؟ در چهار گام اول، تمركز بر توليد ارزش براي مشتري است. ابتدا شركت با تحقيق در مورد نيازهاي مشتري و مديريت اطلاعات بازاريابي، دركي از بازار پيدا مي كند. پس از ...