۳۳۰ فرصت کارآفرینی

۳۳۰ فرصت کارآفرینی

330 فرصت کارآفرینی صنعتی چهارپیچ وزارت صنعت، معدن و تجارت 329 فرصت کارآفرینی برای سال‌های 94 تا 96 را معرفی کرد. این دومین منو برای سرمایه‌گذاری است که از ابتدای سال تاکنون منتشر می‌شود. پیش ...