چیلرها

چیلرها

  مقدمه تا حدود 30 سال پيش انتخاب چيلرها کار نسبتا ساده اي بود. در اکثر موارد ، انتخاب به دو نوع چيلر رفت و امدي و يا چيلر سانتريفيوژ محدود مي گرديد. که مبرد ...