چیلرها

چیلرها

نوشته شده در دیوارصنعت: عنوان مقاله: چیلر ها مقدمه تا حدود 30 سال پيش انتخاب چيلرها کار نسبتا ساده اي بود. در اکثر موارد ، انتخاب به دو نوع چيلر رفت و امدي و يا ...