آموزش نرم افزار طراحی سردخانه(قسمت سوم)

آموزش نرم افزار طراحی سردخانه(قسمت سوم)

دیوار صنعت تنها یک نیازمندی نیست، دیوار صنعت راه حل صنعت است www.divarsanat.ir آموزش نرم افزار طراحی سردخانه(قسمت سوم) محاسبه انتقال حرارت سيالات: اين برنامه قادر به محاسبه transport properties و افت فشار براي تعدادي از ...
آموزش Coolpack قسمت دوم

آموزش Coolpack قسمت دوم

جداول ترموديناميکي با انتخاب مبرد مورد نظر از پنجره مربوطه و تنظيمات مربوط به فشار، دما، حداقل و حداکثر آنها جدولي مطابق شکل نمايش داده خواهد شد. همچنين مي توان با استفاده از دکمه reference ...
آموزش نرم افزار Coolpack قسمت اول

آموزش نرم افزار Coolpack قسمت اول

سری اول از آموزش نرم افزار طراحی سیستم های تبرید و سردخانه کول پک تهیه شده در گروه مهندسی دیوار صنعت کپی برداری مجاز نمی باشد Coolpack ابزارهاي مفيد تبريد           ...