نقاشی روی شیشه

نقاشی روی شیشه

 با هنر نقاشی روی شیشه آشنا شوید نقاشی روی شیشه که تحت عنوان ویترای شناخته شده است یکی از هنرهای قدیمی می‌باشد که می‌توان گفت در ملل‌ها و کشورهای مختلف رایج بوده است. آثار متعددی ...