نحوه ساخت رنگ پلاستیزول

نحوه ساخت رنگ پلاستیزول

نحوه ساخت رنگ پلاستیزول رنگ پلاستیزول جز بهترین رنگ های عرصه چاپ سیلک در تمام دنیا میباشد، این رنگ نسبت به دیگر رنگ ها جدید تر و طبق تکنولوژی روز است و به اصطلاح رنگی ...