فرآیند تولید عسل طبیعی

فرآیند تولید عسل طبیعی

فرآیند تولید عسل طبیعی برداشت درب‌های مومی اولین مرحله از فرآیند تولید عسل طبیعی است كه شامل برداشتن لایه نازك موم است كه سلولهای مسدس عسل را مسدود می‌سازد. موم درب سلولها را می‌توان با ...