ساخت شعار برای برند

ساخت شعار برای برند

ساخت شعار برای برند دیوار صنعت مرجع تبلیغات کشور www.divarsanat.ir 1- از زبان مردم استفاده کنید و در تبلیغات خود دستور زبان عامه مردم را به کار ببرید. ۲- آگهی تاثیر گذار انتخاب کنید: عامل ...