سیکل تراکمی تبخیری

سیکل تراکمی تبخیری

  فروش کمپرسور و تجهیزات تاسیسات در دیوار صنعت کلــــــــــِک کنید! سیکل تراکمی تبخیری در سيکل تبخير-تراکمي ايده‌آل از سيال عامل به عنوان ماده خنک ‌کننده براي جذب وباز پس دادن انرژي گرمايي استفاده مي‌شود. ...