چسب اکلیل پارچه

چسب اکلیل پارچه

چسب اکلیل پارچه چسب اکلیل پارچه چسبی است ، برای چسباندن پودر اکلیل زیر و درشت به پارچه و سایر منسوجات ، از خصوصیات این چسب چسبندگی بالا و شفافیت می باشد و مخصوص اکلیل ...