کلیشه سازی چاپ سیلک

کلیشه سازی چاپ سیلک

ساخت کلیشه: کلیشه شابلون تخت، چارچوب چوبی یا فلزی است که توری شابلون بر روی آن به طور یکنواخت کشیده و نصب می شود. باید به این نکته توجه کرد که استحکام کلیشه های چوبی به ...