رویکرد فروش و بازاریابی

رویکرد فروش و بازاریابی

♦ ♦ ♦ نیازمندی های صنعت در دیوار صنعت   انتخاب مشتري براي خدمت گذاري شركت اول بايد در مورد كسي كه مي خواهد به آن خدمت كند تصميم بگيرد. براي اين منظور، بايد ابتدا ...