رآکتورهای بیهوازی

رآکتورهای بیهوازی

رآكتورهاي  بيهوازي به دو  صورت عمده به  كار مي‎روند: الف ـ رآكتورهاي هضم بيهوازي لجن حاصل از تصفية فاضلاب    ب ـ رآكتورهاي تصفيه بيهوازي فاضلاب . هاضم‎هاي لجن داراي انواع گوناگون بوده كه چهار نوع ...