ایده جدید برای کسب و کار

ایده جدید برای کسب و کار

 ایده جدید برای کسب و کار در اوضاع کنونی اقتصادی کشور که حجم بالایی از نقدینگی در دست مردم است و التهاب بازار سکه و ارز خوابیده، و نرخ بیکاری بسیار بالاست، بسیاری از مردم ...