بارهای محاسبه شده در سردخانه

بارهای محاسبه شده در سردخانه

بارهای محاسبه شده در سردخانه بار دیوارها بار تنفس بار لامپ ها بار محصول بار افراد بار موتورهای الکتریکی بار لیفتراک بار بسته بندی وظروف بار تعویض هوا * زمان کار کرد 20 ساعت در ...