تولید دوغ و ماست به روش صنعتی

تولید دوغ و ماست به روش صنعتی

تولید دوغ و ماست به روش صنعتی ظرفیت تولید ماست از 500 لیتر - 700 لیتر - 1000 لیتر - 1200 لیتر - 1500 لیتر - 2000 لیتری در روز با روش فرآیند حرارتی بخار ...