بویلر چیست؟

بویلر چیست؟

  تاریخچۀ بویلر بشر از قرن ها پیش به قدرت بخار پی برده بود ولی استفاده صنعتی از دیگ هاي بخار از سال 1712 میلادي توسط (ساوري و نیوکامن) با ساخت اولین دیگ بخار با ...