ابر و باد (نقاشی روی آب)

ابر و باد (نقاشی روی آب)

هنر ابروباد هنری اصیل و قدیمی ایرانی است. در این هنر رنگ را بر روی آب انداخته و پس از شکل دهی آن را میتوان بر کاغذ، چوب، پارچه،شیشه و... منتقل کرد. [aparat id="AgZ1n"]   ...