بازاریابی شبکه­ ای چیست؟

بازاریابی شبکه­ ای چیست؟

بازاریابی شبکه­ ای چیست؟ بازاریابی شبکه‌ای که گاه «بازاریابی چندسطحی» نیز نامیده می‌شود روشی است که تبلیغ و فروش محصولات در آن به وسیلۀ شبکه‌ای از مشتریان راضی آن محصولات انجام می‌شود.   چنان که ...
بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای

تاریخچه‌ی بازاریابی شبکه‌ای آنچه در اين شماره از خبرنامه ارائه مي گردد، قرار است تاریخچه‌ی مختصری از مدل کسب و کار بازاریابی شبکه‌ای (Network Marketing) یا بازاریابی چند سطحی (Multi-Level Marketing ) را که بسیاری ...