طراحی اینفوگرافیک

طراحی اینفوگرافیک

اینفوگرافیک به چه معنایی میباشد و چه هدفهایی دارد؟ اینفو گرافیک به معنی رساندن اطلاعات ومطالب به طریق تصاویر است که برای مخاطب بسیار جالب و قابل فهم است. اینفوگرافیک ها اطلاعات وداده ها رو ...