اطلاعات بازاریابی

اطلاعات بازاریابی

اطلاعات بازاريابی وظيفه اصلي سيستم اطلاعات بازاريابي، ارائه اطلاعات به مديران بازاريابي و ديگر مديران شركت است، اما ممكن است اطلاعاتي در اختيار همكاران خارجي، همچون عرضه كنندگان، خرده فروشان و يا آژانسهاي تبليغاتي نيز ...