مدیریت انرژی(منبع: استاندارد EN 16001 : 2009)

مدیریت انرژی(منبع: استاندارد EN 16001 : 2009)

مدیریت انرژی توجه روز افزون به مباحث انرژی و بهره گیری صحیح از حامل های انرژی باعث برقراری قوانین و ظوابط ملی منطقه ای بین المللی و همچنین افزایش سطح آگاهی، انتظارات و الزامات طرف ...