بازگشت

پارس رول فرم سازنده دستگاه نما پرده ای و پرس

2 ماه قبل

نما پرده ای پرس با قالب یک متری
با آلیاژ تیغه گیوتین فولادی
و فرم ۷ قله, با عرض ۲۰الی ۳۰ سانتی متر
با شافت مستقیم ۴۸ این دستگاه دارای ضمانت
یک ساله و زمان ساخت ۴۵ الی ۶۰ روز کاری می باشد.