بازگشت

نویسندگی و چاپ کتاب دلخواه خود

3 سال قبل
  • محلتهران
  • قیمت تماس بگیرید

چاپ کتاب با نام خودتان.
زندگینامه خود یا سرگذشت شخصی که برایتان عزیز است را در قالب داستان، رمان، اتوبیوگرافی، ناداستان، سفرنامه یا زندگینامه روایت کنید. شما می توانید با کمک تیم نویسندگان ما و همکاری با ناشران شناخته شده، ایده ها و تجربه های زیستی خود را در قالب ادبیاتی و با نام خودتان به چاپ برسانید.
هزینه کتاب صد صفحه ای : ۳م تومان
سیصد و پنجاه صفحه ای: ۹م تومان