فروش نخ کنفی

3 سال قبل
  • محلتهران ، تهران
  • قیمت تماس بگیرید

فروش نخ کنفی

ضخامت نخ به صورت تراکم اندازه گیری می شود. نخ تراکم های مختلفی مثل تراکم ۲، ۴، ۱۰، ۱۶، ۲۰، ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۳۴، ۳۶، ۳۸، ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۰۰ و غیره دارد. ما می توانیم تراکم هایی شبیه به این اعداد را در نظر بگیریم. تراکم صفر، الیاف پنبه است. نخ تراکم ۲۰ از نخ تراکم ۲۴، ضخیم تر است. همچنین نخ تراکم ۳۰، ضخیم تر از نخ تراکم ۳۴ است. بنابراین با افزایش تراکم نخ، ضخامت کمتر می شود. هرچه تراکم بالاتر رود، ضخامت کمتر خواهد شد.