بازگشت

فروش سبوس و گندم شکسته

1 سال قبل
  • محلتهران
  • قیمت تماس بگیرید
  • شماره تماس 07136414776-07136414796
  • لینک وبسایت https://kiatradi.ir

تعاونی کیا تجارت معتبرترین تامین کننده انواع خوراک دام و طیور در کشور میباشد. کیا تجارت به واسطه حواله داری کارخانجات تولیدی آرد کشور، آماده ارسال سبوس گندم دامی ، گندم شکسته دامی و محصولات فراوری گندم با قیمت مناسب برای شما مصرف کنندگان گرامی میباشد.
فروش ویژه انواع سبوس گندم و گندم شکسته از کارخانه های :
آرد وحدت آباده ، آرد نقش رستم مرودشت ، فرهیختگان زرنام کرج ،تولیدی آردمیهنتهران،آردمرکزی کرج،تولیدیآرداتحاد کرج
آرد واحد تهران،آردخوشهفارس،آرد ستاره کرج و …

دفتر مرکزی وفروش (تهران خیابان برزیل غربی) :
مهندس عزیزی۰۹۱۲۹۵۹۷۷۰۵ _ مهندس نکومند ۰۹۱۲۹۵۹۳۱۴۱
دفتر فروش شیراز (صدرا):-۰۷۱۳۶۴۱۶۳۲۷-۰۷۱۳۶۴۱۴۷۹۶
آدرس وبسایت: https://kiatrade.ir/
کانال تلگرامی اعلام قیمت روزانه: https://t.me/kiatejarat
لینک پاسخگویی واتساپ:
https://wa.me/message/DYYQHC5E76R6E1
سایر محصولات :
فروش سبوس وحدتآباده
فروش سبوس خوشهشیراز
فروش سبوس خباز شیراز
فروش سبوس گندم کامران شیراز
فروش سبوس سنبله شیراز
نقشرستم مرودشتفروش سبوس
فروش سبوس گندم میهنتهران
فروش سبوس گندم باختر تهران
فروش سبوس اطلساصفهان
فروش سبوس گندم انوشیروان
فروش سبوس تابان تهران
فروش سبوس مرکزی کرج
فروش سبوس گندم البرز
فروش سبوسمانا
فروش سبوساصفهان
فروش سبوستکماکارون کرج
فروش سبوس مروارید تهران
فروش سبوسزرینخوشه هشتگرد
فروش سبوس اتحاد کرج
فروش سبوس آرد واحد تهران
فروش سبوس گندمآذرغله کرج
فروش سبوس سهند تهران
فروشسبوسزر کرج
فروش سبوس اسدی تهران
فروش سبوس گندم ستاره کرج
فروش سبوس آرد داران کرج
فروش سبوس آرد روشن تهران
فروش گندم شکسته وحدتآباده
فروش گندم شکسته خوشهشیراز
فروش گندم شکسته کامران شیراز
نقشرستم مرودشتفروش گندم شکسته
فروش گندم شکسته میهنتهران
فروش گندم شکستهباختر تهران
فروش گندم شکستهاصفهان
فروش گندم شکستهتابان تهران
فروش گندم شکستهمرکزی کرج
فروش گندم شکستهالبرز
فروش گندم شکستهمروارید تهران
فروش گندم شکستهاتحاد کرج
فروش گندم شکسته آرد واحد تهران
فروشگندم شکستهزر کرج
فروش گندم شکسته ستاره کرج
فروش گندم شکسته آرد روشن تهران