بازگشت

فروش دستگاه چاپ روی پارچه به صورت رولی

3 سال قبل
  • محلخراسان رضوی
  • قیمت تماس بگیرید

به کانال تلگرام مابپیوندید : http://t.me/goldoziorgan
به کانال اینستا مابپیوندید:
https://instagram.com/_u/goldozi.com.embroidery
سایت گلدوزان ایران:
www. goldozi.com
تلفن جهت سفارش و مشاوره : ۰۹۱۵۳۱۴۰۰۳۷
با مدیریت: مجید ذوالفقاری