بازگشت

فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی فارسی – امیر محمدی

4 سال قبل
  • محلتهران
  • قیمت 150,000 تومان

تالیف فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی فارسی توسط امیر محمدی و ویراستاری دکتر رضا امینی، جواد محمدی و ملیکا قیاسوند در ده سال انجام شده است. این فرهنگ دارای ۹۰۰ صفحه و بیش از ۵۰ هزار اصطلاح است. پرکاربردترین اصطلاحات زبان انگلیسی که در جوامع انگلیسی زبان استفاده می شوند در این کتاب جمع آوری شده اند. در بسیاری موارد تاریخچه اصطلاحات انگلیسی و فارسی آورده شده اند تا خوانندگان به کمک ریشه شناسی اصطلاحات راحت تر بتوانند آنان را به ذهن بسپارند. در مقدمه کتاب، انواع اصطلاح در زبان انگلیسی مورد بحث قرار گرفته است تا با دانستن نوع اصطلاح، زبان آموزان بتوانند نحوه استفاده از اصطلاحات را بیاموزند. فهرستی از اصطلاحات انگلیسی با تفکیک موضوعی در پایان کتاب آورده شده است. همچنین فهرستی از پرکاربردترین افعال چند قسمتی و نیز همایندهای مهم آورده شده اند تا زبان آموزان بتوانند تنوع بیشتری به انتخاب واژگان، عبارات و اصطلاحات خود بدهند. این کتاب با جمع آوری شکل های گوناگون اصطلاحات در زبان انگلیسی و ارائه معادل های فارسی آنها، بی تردید اثری منحصربه‌فرد در زمینه فرهنگ نویسی اصطلاحات عامیانه است. در این کتاب نویسنده سعی بر آن داشته که مانند یک تاریخ نویس، آنچه را که مردم در زبان عامیانه به کار می برند جمع آوری کند و با معرفی معادلهای فارسی مناسب و شیرین، خوانندگان علاقه مند به زبان های انگلیسی و فارسی را در یادگیری این اصطلاحات یاری رساند. فرهنگ نویسی واژگان رسمی و دانشگاهی مورد توجه پژوهشگران زبان بوده و هست و امیدواریم این کتاب بتواند در زمینه فرهنگ نویسی عامیانه کامل کننده تلاش پیشینیان و چراغ راه پژوهشگران در آینده باشد. هزینه ارسال رایگان