شرکت فارکو( تارت )

1 سال قبل

شرکت فارکو
تارت
مزایای استفاده از این محصول:۱-حفظ ساختار بار
۲-جابه جایی آسان
۳-جلوگیری از آسیب دیدگی متریال
۴-بسته بندی آسان
۵-جلوگیری از بازشدن تسمها