بازگشت

سنتور ۱۲ خرک

4 سال قبل
  • محلتهران
  • قیمت تماس بگیرید

سنتور ۱۲ خرک .
چوب تمام گردو
با مهر فروغی کرمانی
مدت ۲۰ ساله دارم
سال گذشته سیمهاش تعویض شد
بسیار خوش صدا و سالم

با آکاردعون ایتالیایی سایز کوچیک معاوضه میکنم