بازگشت

دوره هنر آرامش

8 ماه قبل
  • محلخراسان رضوی
  • قیمت تماس بگیرید
  • شماره تماس 09023728241
  • لینک وبسایت http://www.goyande.ir

آرامش، انتهای همه ی اهدافی است که برای خود ترسیم می کنیم. پول بیشتر، کار بهتر، ازدواج، حتی دوست شدن با افراد به این خاطر است که ما به دنبال آرامش و لمس آن هستیم. به همین منظور، گروه گوینده برای شما پکیجی طراحی کرده است که شما را در رسیدن به این هدف والی یاری میدهد. در ادامه قصد داریم چند سوال متداول درباره این دوره را پاسخ دهیم. ما مفهوم داریم به نام پذیرش! به این معنا که بپذیریم هر آنچه را که نمی توانیم تغییر دهیم. بپذیریم که برخی مسائل از کنترل ما خارج است و ما نمی توانیم آن ها را مدیریت کنیم. اینگونه است که همیشه حس لذت و رضایت را از زندگی خواهیم داشت. کم تر بر خود و اطرافیان سخت می گیریم. کم تر خودمان، زندگی و اطرافیان مان را قضاوت می کنیم و چون میپذیریم افراد، همان گونه اند که هستند، دیگر آن ها را مورد سرزنش قرار نمی دهیم. این گونه میشود که از زندگی بیشتر لذت میبریم و درمیان اطرافیان هم محبوب تر می شویم. آرامش، ابعداد جدیدی از زندگی را به روی ما باز می کند. باعث میشود توانایی های خود را بیشتر بشناسیم و بیش از پیش از آن ها بهره ببریم. خود را باور می کنیم و بیشتر به خودمان عشق می ورزیم.