دستگاه کش زن پدالی

1 سال قبل
  • محلخراسان رضوی
  • قیمت 1,111,111 تومان
  • شماره تماس 05138849952

به کانال تلگرام مابپیوندید : http://t.me/goldoziorgan
به کانال اینستا مابپیوندید:
https://instagram.com/_u/goldozi.com.embroidery
سایت گلدوزان ایران:
www. goldozi.com
تلفن تماس جهت هماهنگی:

۰۹۱۵۳۱۴۰۰۳۷
۰۵۱۳۸۸۴۹۹۵۳
۰۵۱۳۸۸۴۹۹۵۲
با مدیریت: مجید ذوالفقاری