تولیدسلفون cpp

1 سال قبل
  • محلگیلان
  • قیمت 9,121,864,766 تومان
  • شماره تماس 01333884302

دستگاه اکسترودر : CPP
Reifen hauser آلمان
تولید سلفون
ضخامت ۱ الی ۲۰ میکرون
سال ساخت : ۲۰۰۰ میلادی
عرض هد : ۲۱۰ سانتیمتر
عرض غلطک : ۲۲۰ سانتیمتر
عرض تولید : ۲۰۰ سانتیمتر ۴۰۰ کیلوگرم درساعت