بازگشت

تندیس های فلزی تزئینی

3 سال قبل
  • محلتهران
  • قیمت 250,000 تومان

مجسمه های فلزی
قیمت
حلزون بزرگ ۵۰۰
وای ای ساده ۲۵۰
وای ای حرفه ای ۵۰۰
گربه پیج و مهره ای ۱۵۰
پرستو قاشقی ۱۰۰
مینیون با فرقون ۳۰۰
مینیون بیل و کلنگی ۳۰۰
مینیون ساده ۲۵۰