بازگشت

تعدادی کتاب ادبی، تاریخی، هنری (۳۸ عنوان، ۵۱ مجلد)

3 سال قبل
  • محلبوشهر
  • قیمت تماس بگیرید

همه کتابها با هم فروخته می‌شود:

۱- دره نادره
۲- احیاء علوم الدین (۴ ج)
۳- قابوسنامه
۴- المختارات من الرسائل
۵- دیوان غزالی مشهدی (۳ عدد)
۶- دیوان نظیری نیشابوری
۷- شرح مشکلات دیوان انوری
۸- سیاحتنامه ابراهیم بیگ
۹- سفرنامه گوهر مقصود
۱۰- تحفه العراقین
۱۱- تاریخ ادبیات براون (ج ۴)
۱۲- سفرنامه جکسن
۱۳- سفرنامه بلوشر
۱۴- سفرنامه لرستان و خوزستان
۱۵- نامه‌های رشید وطواط
۱۶- مقالات تقی‌زاده (مشروطیت)
۱۷- سفرنامه بنجامین
۱۸- قائم‌مقام‌نامه
۱۹- فرهنگ فیلمهای سینمای ایران (ج ۱ و ۲ و ۳)
۲۰- تئوری بنیادی موسیقی
۲۱- مجموعه اشعار نصرت رحمانی
۲۲- سفرنامه گالیور
۲۳- لسان التنزیل
۲۴- هنر داستان‌نویسی
۲۵- چهار مقاله درباره آزادی
۲۶- خاطرات سقراطی
۲۷- عصاره داستانی اولیس
۲۸- خاطرات حیدرخان عمواوغلی
۲۹- درباره زبان و تاریخ
۳۰- بازرگان وندیکی (۲ عدد)
۳۱- حرفی از هزاران که اندر حکایت آمد
۳۲- ایران در شعر معاصر تاجیکستان
۳۳- اسناد محرمانه بریتانیا (۳ ج)
۳۴- دفتر تاریخ (ج ۲ و‌ ۳ و ۴ و‌ ۵)
۳۵- مقامات حمیدی
۳۶- ماموریت هایزر در تهران
۳۷- نامه‌های امیرنظام گروسی
۳۸- مقدمه‌ای بر هالیوود جدید