بازگشت

تار محمدرضا بردبار

3 سال قبل
  • محلتهران
  • قیمت تماس بگیرید

کاسه از توت کهنه
خوش رگه و متقارن ( و مغار خورده )
دسته چوب گردو و استخوان شتر

مضراب خورده و صداى زنگ دار
در شرایط کاملا سالم
مناسب نوازندگى
قیمت مناسب