بوجاری گندم

2 سال قبل

دستگاه بوجاری گندم و حبوبات از قبیل عدس ، لوبیا، لوبیاچیتی، لپه ، ماش ، لوبیا سفید ، نخود ، لپه ، باقالی ، لوبیا چشم بلبلی ، جو ، برنج ، لوبیا کشاورزی ، و …
شرکت البرز ماشین کرج تولیدکننده انواع ماشینآلات و خطوط بسته بندی مواد غذایی و شیمیایی است. یکی از این خطوط، خط تولید و بستهبندی حبوبات و غلات است. این خط تولید انواع حبوبات (نخود، عدس، لوبیا….) و غلات (گندم، جو، برنج،…) را بهراحتی تصفیه،بسته بندی و آماده بازار فروش میکند.
دستگاه های بوجاری شرکت البرز ماشین کرج در دو ظرفیت ۴۰۰ کیلو در ساعت و ۸۰۰ کیلو در ساعت می باشد.
دستگاه بوجاری نقش مهمی را در خط تولید و بسته بندی حبوبات ایفا میکند. شرکت البرز ماشین کرج درزمینهٔ تولید دستگاه بوجاری مکانیکی فعالیت دارد. فنّاوری این دستگاه کاملاً بومیسازی شده و در ایران تولید میشود. درنتیجه قیمت پایینتری داشته و دقت قابل قبولی هم دارد. بعد از انتقال محصول به مخزن بوجاری، محصول موردنظر از یک ارتفاع کوتاه به پایین و بر روی ویبراتور ریخته میشود.در میان فاصله ریزش محصول از مخزن بوجاری به ویبراتور، یک فن قوی کار گذاشتهشده است. این فن در زمان ریزش محصول، کلیه اضافات سبکتر از محصول اصلی (برگ، خاک،…) را جداسازی میکند. بعد از گذر از این مرحله محصول ازسرند اول عبور کرده و بر روی سرند دوم ریخته میشود. اما اضافات بزرگتر (سنگ، کلوخ،….) ازسرند اول عبور نمیکند. در سرند دوم حبوبات از سرند رد نمیشود. بلکه هر آنچه از دانههای حبوبات ریزتر باشد از خود حبوبات جداشده و به پایین ریخته میشود. با این روش دستگاه بوجاری البرز ماشین کرج ۸۰ تا ۸۵% محصول را پاکسازی میکند.۲۵% باقیمانده بهطور مثال، میتواند لوبیای نامرغوب یا سنگ هموزن و اندازه لوبیا باشد.

ساعت کاری شرکت : شنبه تا چهار شنبه ساعت ۸ صبح الی ۱۷ بعد ظهر و روزهای پنجشنبه ۸ صبح الی ۱۲ ظهر میباشد