بازگشت

آموزش بازیگری تخصصی و تضمینی

3 سال قبل
  • محلتهران
  • قیمت تماس بگیرید

آموزش اصولی بازیگری
آموزش از مبانی تاکار عملی و حضور در پروژه های درحال ساخت
تدریس توسط استاد متخصص فعال در سینما تاتر و تلویزیون
آموزش به خصوصی و نیمه خصوصی
حمایت از هنرجویان تادستیابی به تجربه های عملی و حضور در کارهای حرفه ای
اطلاعات و ثبت نام:***********