تماس بگیرید

فروش نخ کنفی

فروش نخ کنفی ضخامت نخ به صورت تراکم اندازه گیری می شود. نخ تراکم های مختلفی مثل تراکم ۲، ۴، ۱۰، ۱۶، ۲۰، ۲۴، ۲۵، […]
468 بازدید کل ، 2 امروز