20,000,000 تومان

تجهیزآزمایشگاه غذایی ویژه کارخانجات تولیدی غذایی

تجهیزکامل آزمایشگاه ویژه کارخانجات غذایی(۰۹۱۲۶۱۱۴۷۸۶) لقمان پژوهش بهینه (٠٩١٢١٣١١۵۵١-٨٨٩۵۵٢٨١) تولید ونمایندگی فروش دستگاههای آزمایشگاهی با کیفیت عالی وقیمت مناسب تجهیز کامل آزمایشگاه غذایی ویژه کارخانجات […]
154 بازدید کل ، 0 امروز