تماس بگیرید

دکلمه

آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاست؟ تنها صداست که می ماند.
566 بازدید کل ، 2 امروز