تماس بگیرید

آموزش دوخت سنتی

آموزش دوخت سنتی آموزش انواع دوخت سنتی به صورت حرفه ای شامل انواع دوخت های مقدماتی، چهارخونه دوزی، تفرش یا درویش دوزی، شماره دوزی، آینه […]
484 بازدید کل ، 2 امروز
تماس بگیرید

دوخت سنتی آموزش

آموزش خیاطی سنتی آموزش انواع خیاطی سنتی به صورت حرفه ای شامل انواع خیاطی های مقدماتی، چهارخونه دوزی، تفرش یا درویش دوزی، شماره دوزی، آینه […]
480 بازدید کل ، 0 امروز