تماس بگیرید

آموزش دوخت سنتی

آموزش دوخت سنتی آموزش انواع دوخت سنتی به صورت حرفه ای شامل انواع دوخت های مقدماتی، چهارخونه دوزی، تفرش یا درویش دوزی، شماره دوزی، آینه […]
356 بازدید کل ، 0 امروز
تماس بگیرید

دوخت سنتی آموزش

آموزش خیاطی سنتی آموزش انواع خیاطی سنتی به صورت حرفه ای شامل انواع خیاطی های مقدماتی، چهارخونه دوزی، تفرش یا درویش دوزی، شماره دوزی، آینه […]
424 بازدید کل ، 0 امروز