یخچال و عملکرد آن

یخچال و عملکرد آن

اجزاء تشکیل دهنده یخچال:

اجزا، مکانیکی:

۱-فیلتر یا درایر: گاز پس از عبور از کندانسور جرم های آن را حمل کند یا مرطوبت باشد،باید قبل از سرما سازی پاک و خشک شود . پس از رادیاتور از فیلتر(درایر) که دارای دو لوله ارتباطی است که یکی از لوله ها سطح مقطع بزرگتری دارد(خروجی کندانسور) در این ورودی شبکه های توری ریز به منظور سلب جرم است.لوله دوم درایر سطح مقطع کمتری دارد تا گاز تحت فشار بسیار زیاد قرار گیرد.

۲- سیلیکات: موادی بنام سیلیکات یا سیلیکاژل(خاصیت رطوبت زدا)و گاز پس از عبور  رطوبت خود را تماما” به این مواد میدهدبمرور بر اثر کار کرد رنگ قهوه ای روشن این مواد به تیرگی می نهد وبیانگر پایان توانایی رطوبت زدایی است

۳- کاپیلاری تیوب(لوله مویی): جایگاه آن بین خروجی فیلتر (درایر)و ورودی اواپریتور است. قطر وطول آن در کیفیت سرمای ایجاد شده بسیار با اهمیت است/.

۴- پیستون موتور: پیستون کوچکی که داخل موتور یخچال است و عهده دار چرخش گاز است.

 

اجزا، الکتریکی

۱-موتور الکتریکی: موتور یخچال از نوع آسنکرون بوده ودر یخچال های مختلف نوع راه انداز خازنی و یا بدون خازن آن مورد استفاده قرار می گیرد. سرهای خروجی موتور از بدنه کمپرسور خارج شده و به سایر قطعات الکتریکی متصل می شود . معمولا” شامل سه سر سیم که مانند شکل یکی متعلق به سیم پیچ اصلی ،سرسیم دوم مربوط به سیم پیچ کمکی و سوم مشترک بین اصلی و کمکی است.

۲-ترموستات(اتومات):عمل تنظیم سرما در یخچال بتوسط ترموستات صورت می گیرد .اجزاء اصلی ترموستات عبارتند از:۱- بدنه فلزی ۲-کنتاکت های اتصال ۳- فانوسک محتوی گاز ۴- لوله مویی ۵- لوله بلو ۶- فنر و اهرم ها ۷- پیچ تنظیم .

معمولا” لوله بلوی ترموستات را به قسمت تحتانی ویا سقف اواپرایتور متصل می سازند و با قرار دادن ترموستات در حالت وصل ،کمپرسور شروع بکار می کند.با سرد شدن اواپرایتور گاز درون لوله بلو ،لوله مویی و به تبع آن ها فانوسک تقلیل حجم داده و جمع می شود و با جمع شدن آن اهرم اتصال کلید درون ترموستات بطرف پایین کشیده شده و فاز موتور قطع می گردد. با خاموش شدن موتور و توقف کار کمپرسور،سرمای محیط یخچال ،بالاخص اواپرایتور کاهش یافته و گاز درون فانوسک ترموستات فعال شده و بر اثر گرم شدن محیط اضافه حجم یافته و فانوسک بزرگتر می شود . با افزایش حجم فانوسک کلید ترموستات بحالت وصل در آمده و کمپرسور شروع بکار می کند و …. میزان سرمای دلخواه در اواپرایتور و یخچال یا بعبارت دیگر مدت کار کمپرسور را می توان بوسیله ولوم ترموستات که در واقع اهرم کنترل حجم فانوسک است تنظیم نمود.

۳- رله استارت: سیم پیچ استارت کمپرسور تنهادر لحظه راه اندازی (بیشترین گشتاور) در مدار بوده وسپس از مدار خارج می شود. خروج سیم پیچ کمکی توسط کلید گریز از مرکزاست رله استارت خارج کمپرسور تعبیه شده تغذیه می شود.

عبارت از : ۱-بدنه معمولا” از جنس باکلیت ۲-بوبین یا سیم پیچ ۳-اهرم فلزی سرگرد یا سرتخت ۴- کنتاکت های اتصال ۵-مادگی های (فیش های)اتصال رله به موتور. بوبین رله استارت با سیم پیچ اصلی سری قرار گرفته. در راه اندازی نیازگشتاور فراوان تا بیشترین جریان از دو سیم پیچ مذکور عبور نموده وبه تبع آن حد اکثر میدان مغناطیس ایجاد می شود ،با افزایش ولتاژ خود القاء در رله استارت،اهرم فلزی رله بطرف بالا جذب و اتصال کنتاکت های ۳و۴ مطابق شکل برقرار می شود و در نتیجه سیم پیچ کمکی وارد مدار شده و شروع به ایجاد گشتاور می کند. به کمک دو میدان مغناطیسی سیم پیچ های اصلی و کمکی براه می فتدبا کاهش جریان موتور ،مغناطیس سیم پیچ رله استارت کاهش یافته و اهرم فلزی جذب شده رها میشود وبا قطع ارتباط کنتاکت های ۳و۴ در رله،سیم پیچ کمکی از مدار خارج می گردد

محافظ جریان دریافتی موتور:اگر آسیب دیدن سیم پیچ های اصلی و کمکی یا مسدود شدن مسیر یا ضعف ولتاژ و…. جریان موتور افزایش یافته و حرارت موتور افزایش می دهد و خواهد سوخت(ضرورت اورلود) تشکیل شده از: ۱- پایه های فلزی اتصال برق ۳- صفحه حساس بی متالی ۴- سیم فنری از جنس کرم نیکل یا کرم آلمینیوم ۵- پلاتین های اتصال (مطابق شکل).   عبور جریان از اورلود که سری با کنتاکت مشترک موتور قرار می گیرد،حرارت تولید شده توسط فنر کرم نیکل را افزایش داده و صفحه حساس را تحریک می سازد.با افزایش طول صفحه حساس ارتباط کنتاکت ها با یکدیگر قطع می شود وکمپرسور خاموش می شود (در این حالت نول قطع است)

اگر حرارت گازکم نشود ،سرماسازی مطلوبی نخواهد داشت بهمین منظورلوله بر گشت اواپریتور که حاوی گاز سرد است را به لوله رفت  لوله مویی که حاوی گاز گرم است جوش می دهند تا گاز گرم لوله مویی در حرکت بطرف اواپریتور در مجاورت بر گشت گاز سرد از اواپریتور سرد شود.ویخ های زائد را از میان می برد.

امروزه شیر سولنوئیدی(شیر الکتریکی) استفاده می شود . این شیر دارای دو ورودی و یک خروجی مطابق شکل است . ورودی B در حالت عادی مسدود است اما با اتصال برق به شیر الکتریکی ، مسیر B نیز باز می شود و گاز گرم از این مسیر به خروجی C راه می یابد.   همانطور که در شکل دیده می شود مادامی که به شیر الکتریکی برق نمی رسد گاز سرد با  ورود به قسمت A و خروج مستقیم از قسمت C وارد اواپریتور شده و عمل سرما سازی صورت می گیرد.  با اتصال برق به شیر الکتریکی ،مسیر B باز شده و گاز گرم از مسیر  C خارج شده و محفظه اواپریتور را گرم می سازد. گرمای محیط اواپریتور برفک های بوجود آمده را ذوب می سازد و پس از ذوب برفک ها ،یک ترموستات مجددا” شیر سولنوئیدی را بحالت قطع و در واقع مسدود بودن مسیر B ، باز می گرداند. در شکل بالا همین مکانیسم بتوسط شیر سولنوئیدی با یک ورودی و یک خروجی دیده می شود.

مدار الکتریکی یخچال:

درج آگهی صنعتی در دیوار صنعت

درج آگهی صنعتی تاسیسات در دیوار صنعت ……..   کلیک  کنید ……..

ارسال نظر