چاپ ترمو

چاپ ترمو

چاپ ترمو

در چاپ ترمو که از کارهای تکمیلی چاپ می باشد پس از انجام کلیه عملیات چاپ در آخرین مرحله چاپ بوسیله موادی به صورت دستی یا ماشینی روی سطح کار گذاشته می شود.
روش دستی که به وسیله چاپ سیلک انجام می شود و به چاپ پفکی مشهور میباشد در این روش پس از آماده شدن توری مخصوص رنگ پفکی را در آن ریخه و با وسیله راکل آن را به سطح کار منتقل مینماییم و پس از خشک شدن ان را در معرض بخار اب قرار داده و بر اثر گرما در چاپ تغییری به وجود می آیید که سطح چاپ به وسیله دست قابل لمس می باشد، و این خود حرکتی بوده تا چاپ ماشینی ترمو به وجود آید در این روش رنگ مخصوص ترمو در داکت رنگ ریخته و این رنگ ماده بیرنگ میباشد و حالت شیشه ای دارد و هر رنگ که در زمینه کار باشد رنگ ترمو به همان رنگ دیده میشود.

برای اینکه بتوانیم طرح یا نوشته را به حالت برجسته دربیاوریم زینک آن قسمت هایی که مورد نظر است اماده کرده و درماشین چاپ قرار دهیم
تفاوت این ماشین با ماشین های دیپگر چاپ در این است که این ماشین پس از عمل چاپ جسم چاپ شونده (شامل کاغذ، مقوا و…) را از تونل حرارتی میگزارند و بر اثر گرمای حاصل از این تونل باعث میشود در رنگ ترمو فعل و انفعالاتی ایجاد شود و قسمت هایی که رنگ ترمو روی آن قرار دارد نسبت به بقیه کار برجسته شود کخه با دست قابل لمس میباشد.

از این چاپ بیشتر برای کارهایی که حالت فانتزی یال امنیتی دارد استفاد ع مکیشود مثل گواهی نامه ها و یا تصویری که به واقعیت بیشتر میخواهد نزدیک شود.
از این چاپ میتوان برای حروف بریل استفاده کرد.

دیوار صنعت نیازمندی آنلاین صنعت
www.divarsanat.ir

ارسال نظر