فن آوری اطلاعات دربخش بالینی

  • آنکولوژی :

رایانه در انکولوژی می توانند در ثبت داده ها درتشخیص و درمان بیماران

سرطانی و ارائه پشتیبانی به پزشکان درتصمیم گیری جهت شیمی درمانی یا اشعه درمانی به

آنها کمک نمایند.دراینجا مثال های از سیستم ثبت ارائه می شود.

سیستم های ثبت درآنکولوژی : شبکه اطلاعات بالینی آنکولوژی ((COIN وطرح ملی پایگاه

داده سرطان دو نمونه ازسیستم های ثبت در آنکولوژی می باشند. COIN توسط خدمات ملی

سلامت در انگلیس توسعه یافت. سیستم های که برای ثبت سرطان در آن زمان وجود داشتند

برای ارزیابی فرآیند مراقبت کافی نبودند بنابراین این سیستم توسعه یافت.

درآمریکا نیز مشکلات مشابه ای وجود دا شت که منجر به ایجاد پروژه پایگاه داده ها ملی

سرطان شد. به دنبال پروژه های مشابه در سایر کشورها به انجام رسید.

هر دو این پروژه ها ازاین اعتقاد منشا می گرفت که دادهای جمع آوری شده برای مراقبت از

بیمارباید برای ارزشیابی کیفی , پژوهش ومدیریت مناسب باشند. این موضوع در انگلستان

ثابت شده که نیل به یک توافق پیرامون یک پرونده آنکولوژی کاملا استاندارد شده غیر ممکن

است. در عوض NHS مجموعه ای از مجموعه داده های اصلی بالینی را ارتقا داد.

این کارها با هدف تخفیف علایم بیمار, شناسایی هر بیمار با پایش آگهی های قابل مقایسه و

معیارهای کنترل مقدار داروی تجویز شد انجام شد.

مثال سوم مربوط به یک مرکز درمان سرطان در انگلیس است.دراین مرکز کارشناس آموزش

دیده ای , داده های  را ازپرونده های کاغذی استخراج کرده وسپس آنها را وارد یک سیستم

رایانه ای می کند. این کار اکثرا بین ۳تا۶ ماه پس ازاولین ویزیت بیمار طول می کشد

زیرا پرونده های کاغذی تقریبا به طور مداوم در طی درمان استفاده می شوند. پزشکان به

دلایل حرفه ای این داده های استخراج شده را تایید نمی کنند . تمام داده ها به صورت مستقیم

به وسیله افراد تولید کننده داده ها وارد رایانه می شوند. در صورت ورود مستقیم داده ها

توسط افراد تولید کننده داده ها می توان اطمینان بیشتری به داده ها داشت

۲) نفرولوژی :

به علت کمبود اهداکنندگان کلیه تعداد بیماران وابسته به همودیالیز در طی سال های گذشته

افزایش قابل توجهی داشته است. بنابراین بسیاری از بیماران نیاز به دیالیز کلیوی دارند.

در طی دیالیز متغییرهای مانند حرارت بدن, ph,فشار خون ,سرعت جریان مایع وتصفیه پایش می شوند. به راحتی می توان این داده ها را در رایانه ذخیره کرد وانها را به شکل گراافیکی نشان داد.

بخش نفرولوژی بیمارستان Maria delecroci درایتالیا از رایانه ها و ارتباطات راه دور

برای پایش درمان های دیالیزی در بیمارستان خود ئ بیمارستان های دیگر استفاده می نمایید.

این سیستم به ۸ بیمارستان خارجی متصل بوده و قادر به کنترل همزمان ۱۶دستگاه دیالیز

محلی و۲۴ دستگاه خارجی است. داده های مربوط به جلسات قبلی دیالیز از طریق این سیستم

در دسترس است . ثابت شده است که داده های موجود برای پژوهش مفید است و شناخت

بیشتری را در مورد مشکلات مختلف دیالیز و علل احتمالی آنها فراهم می کند.

ارسال نظر

هفت + هجده =