سیستم جدید پمپاژ مایع آمونیاک

سیستم جدید پمپاژ مایع آمونیاک ( ۱۰۰۰ تن )

این سیستم یک سپراتور مرکزی دارد که سالنها را توسط پمپها تغذیه می کند ، و از آنجا وارد اواپراتور می کند . برگشت مایع اواپراتور مخلوطی از گاز و مایع است که به سپراتور مرکزی می رود . سپس کمپرسور گاز برگشت شده را مکش می کند و آن را فشرده کرده و به کندانسور می فرستد و در کندانسور تبدیل به مایع شده و دوباره به رسیور بر می گردد . این چرخه تکرار می شود.

کندانسور

کندانسورها وسایل انتقال حرارت می باشند که حرارت بخار مبرد را ابتدا سرد و سپس به مایع تبدیل می کنند . در کندانسور لوله های مارپیچی موجود می باشد ، که این لوله ها حاوی گاز آمونیاک می باشند ؛ و توسط آب و هوا خنک می شوند .

به این صورت که هوا توسط فنهایی که در زیر کندانسور تعبیه شده اند بوجود می آیند. همچنین بر روی کندانسور شبکه های حلقوی مانندی ( همانند کندوی عسل ) وجود دارد تا از خروج آب موجود در کندانسور جلو گیری کنند.

برای مثال یک کندانسور با ۸۰۰۰۰۰ کیلو کالری ، ۱۵۰۰ لیتر گاز آمونیاک را در بر می گیرد .

نمایی از کندانسور

 

برای کنترل سطح مایع سپراتور از ۲ عدد لول ( Level ) کنترل برقی استفاده می شود تا هنگامی که شیر برقی مشکلی پیدا کرد ، دستور قطع کمپرسور را با به صدا درآورد زنگ هشدار اجرا کند .

کندانسور این مجموعه آب – هوا است . یعنی آب از بالا وارد شده و هوا توسط فن ها از پایین ( جهت خنک کردن ) .

برای یک کندانسور ۵۳۰۰۰۰ کیلو کالری ، ۱۶۰۰ متر لوله بکار رفته است .

گازی که از سالن کشیده می شود وارد کندانسور شده و در آنجا مایع می شود و سپس از آنجا وارد منبع رسیور می شود . ( رسیور کار برگشت یا کمبود آمونیاک را به عهده دارد ) و بعد با فشار ۱۰ اتمسفر وارد سالن می شود . اگر فشار کندانسور از ۷ اتمسفر پایین تر باشد کارایی اواپراتور کم می شود .

وقتی گاز وارد سالن شد بوسیله کمپرسور فشرده می شود و از آنجا وارد کندانسور شده و حرارت را گرفته و به بیرون انتقال می دهد.

منبع های رسیور یا همان دیفراس ( ذخیره آمونیاک )

 

ورودی سالنها

در هنگام ورود به سالنها ، یک پروانه ( پیش سرد کن ) وجود دارد تا از خروج سرما از سالن جلوگیری کند . همچنین در ورود به سالن اصلی یک پروانه دیگر وجود دارد .

در زیر کف سالنهای سردخانه عایق های حرارتی و رطوبتی جهت جلوگیری از انتقال حرارت و انجماد آبهای زیر زمینی ، بکار برده شده . هنگامی که وارد سالن می شویم به غیر از بارها ( مواد غذایی ) ، در هر سالن یک اواپراتور موجود می باشد که سالن را سرد نگه دارد.

کار اواپراتور این است که هوای اتاق سالن را گرفته و آن را وارد فضای بین لوله های خنک (حاوی آمونیاک) موجود در اواپراتور می کند و این امر سرد شدن سالن را به همراه دارد. ( همانند رادیاتور ماشین )

استاندارد سرد کردن به این صورت است که هر ۵/۴ متر مربع فضا را یک تن ظرفین بارگیری حساب می کنند. به عنوان مثال : یک سالن با مساحت ۳۵۰۰ متر مربع ، گنجایش ۱۰۰۰ تن بار را دارد . در این سردخانه برای هر سالن یک اواپراتور قرار داده شده . اگر سالن بزرگ باشد ، ۲ اواپراتور کافیست .

سیکل چرخش آمونیاک جهت سرد کردن سالن

ارسال نظر

5 × سه =