دیفراست (قسمت سوم)

ترموکوپل MIC Sensor Pt1000 :

محفظه فولادی زنگ نزن سوار شده که در برابر ضربه از آن نیز محافظت می کند و در مقابل بار کششی تا ۵۰ کیلوگرم نیز مقاومت می کند و روکش سیم ها نیز از نوع سیلیکون که Elasticity آن بین ۶۰-  تا ۱۰۵  درجه سانتی گراد حفظ می کند.

مقیاس اندازگیری آن ترموکوپل بین ۶۰- تا ۱۰۵ درجه سانتی گراد می باشد.

و در شکل زیر مقدار مقاومت سیم ها را در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد نشان می دهد که اگر ما سیم های سفید وقهوه ای رو برداریم مقدار مقاومتی که به ما نشان می دهد Ω ۱۰۷۸است ولی اگر سیم های قهوره ای را برداریم مقدار مقاومتی که نشان می دهد کمتر از Ω ۱ است.

در زیر نیز سایز ترموکوپل مان را نشان داده است.

در زیر روش تولید این ترموکوپل مان را نشان داده است که قسمت اول این سیم های مقاومت را به هم می تابند وقتی اندازه آنها  ۳/۲ سانتی متر رسید سیم های اضافی را قطع می کنند و بر رویش همان محفظه فولادی زنگ نزن را قرار می دهند.

اساس کار این نوع ترموکوپل سنجش دمای هوا قبل و بعد از اواپراتور است که به وسیله دو عدد از اطن ترموکوپل ها اختلاف های اواپراتور را محاسبه می کنیم که برای قسمت ورودی اواپراتور این ترموکوپل را مطابق شکل زیر بر روی یک پایه قرار می دهیم و با زاویه تقریباً ۴۵ درجه و با فاصله حداقل ۱۵۰ میلی متر از فن اواپراتور قرار می دهیم علت اینکه این ترموکوپل را باید با این فاصله قرار دهیم این است که باید از گرمای تشعشی که فن موقع کار کردن ایجاد می کند دور باشد تا تاثیر اطن عامل گرما را کمتر باشد.

و ترموکوپل بعدی را داخل فین ها قرارمی دهیم و باید این ترموکوپل حداقل به میزان ۱۰سانتی متر به داخل فین رفته باشد و ماشین نیز محکم باشد.

وسیله ای است که مانع ورود مبرد با فشار زیاد به اواپراتور می شود.

اساساً، اساس کار این نوع شیرها به صورت یک هسته و سیم پیچ می باشد که وقتی مدار مغناطیسی وصل می شود هسته به داخل سیم پیچ کشیده می شود و بنا به نیازمان مدار جریان سیالمان قطع یا وصل می شود وبا قطع کردن جریان برق هسته به وسیله یک فنر به جای اولیه خود برمی گردد و مثلاً اگر جریان سیالمان در هنگام وصل بودن جریان برق قطع بود با قطع شدن جریان، سیالمان دوباره جریان می یابد و این نوع شیرها برای جاهایی به کار می رود که می خواهیم جریان مان برای مدت کمی وصل یا قطع باشد زیرا اگر بخواهیم برای مدت طولانی جریان در سیم پیچ برقرار باشد دیگر هسته مغناطیسی خاصیت خود را از دست می دهد.

طرز کار:

زمانی که تایـمر دسـتور دیـفـراسـت   می دهد برق ۱۲۰ولت به سیم پیچ وصل می شود وسیم پیچ مغـناطـیس شده در نتیجه پلانگر به داخل فشار  داده می شودو جلوراه مبرد با فشار زیادرامی گیردوبعداز اتمام دیفراست با دستور تایمر ۱۲۰ ولت قطع شده وجریان به حالت معمول بازمی گردد .

در زیر نیز یک سیکل تبرید را ملاحظه می کنید که در آن Solenoid Valve مان در هنگام دیفراست شیر را می بندد و مانع ورود مایع مبرد و اواپراتور می شود و باعث می شود که اواپراتورمان به صورت پمپ خاموش (یا همان کمپرسور خاموش) کار کند و با استفاده از گرمای محیط برفک را آب کند.

در جدول زیر روش برفک زدایی سیکل خاموش ملاحظه می شود:

که در ردیف اول حالت عادی تبریدمان است و فن اواپراتورمان کار می کند و مایع از لوله مکش عبور می کند و شیر برقیمان نیز باز است و وقتی که موقع دیفراست می رسد (با استفاده از تایمر یا کنترل کننده ها) مدت زمان این برفک زدایی مان بین ۰ تا ۲۵۰ دقیقه می باشد و در این حالت شیر برقیمان قطع است ولی هنوز فن کار می کند و علت این کار این است که ما در این حالت از برفک زدایی از گرمای محیط برای آب کردن برفک استفاده می کنیم و لوله مکش همچنان وارد عمل مکش را انجام می دهد و و قتی که مدت زمان برفک زدایی مان طی شد دوباره سیکل تبرید مان تکرار می شود و سیال مبردمان دوباره به اواپراتور می رود برای گرما گرفتن از محیط.

برفک زدایی با آب :

    به وسیله آب نیز می توان تا دمای ۴۰- درجه سانتیگراد، به برفک زدایی از آن پرداخت. برفک زدایی با آب، عموماً بطور غیر خودکار انجام می شود (اگر چه بطور خودکار نیز قابل انجام است). معمولاً با بستن شیر خط مایع، تخلیه مبرد از تبخیر کننده، از کار افتادن پنکه های تبخیر کننده و از کار انداختن کمپرسور، دوش های آب باز شده و عمل برفک زدایی انجام می شود. آنگاه پس از چند دقیقه که آب مانده بر کوئل های تبخیر کننده خشک شد، پنکه های تبخیر کننده شروع بکار کرده و سیستم به حالت عادی کارکرد خود را ادامه می دهد.

برای دمای زیر ۴۰- درجه سانتیگراد، تبخیر کننده از محلولهای نمک و ضد یخ استفاد می کنند. در این حالت، محلول برفک زدایی به منبعی برگشت داده می شود و دوباره به گردش می افتد تا از اتلاف آن جلوگیری شود. این محلولها، توسط آب ذوب شده از یخ، ضعیف می شوند. بر همین اساس، سیستم برفک زدایی می بایستی به دستگاه تغلیظ کن مجهز باشد تا آب اضافی را به جوش آورده و محلول را به غلظت اولیه خود بازگرداند. از محلولهای شیمیایی مانند: کلرور سدیم، کلسیم، گلیکول و محلول نمکهای لیتیوم که نقطه انجماد را پایین می آورند، می توان برای برفک زدایی استفاده کرد.

در برفک زدایی به وسیله آب بایستی سه نکته همیشه مورد توجه باشد :

  1. لوله آب تخلیه باید قطر مناسب داشته باشد تا آب هر چه سریعتر از محیط سرد خارج شود .
  2. برای جلوگیری از ورود هوای گرم به داخل فضای سرد در لوله یک تله قرار می دهیم .
  3. برای جلوگیری از سر ریز آب به داخل سر داخانه در تشتک یک شناور قرار می دهیم به دلیل اینکه ممکن است لوله خروجی به وسیله یخ مسدود شده باشد .

   برای این کارسیستم می بایستی خاموش شودوعمل پاشش به مدت ۴تا ۵ دقیقه صورت گیرد.

 توضیح : در سردخانه مهر شهر (۱۶۰۰۰تن) از آب در بعضی از اواپراتورها استفاده میشد.

استانداردهای شرکت نفت دراین روش :

این روش در مواردی که نیاز به دیفراست سریع داریم استفاده میشود

در این روش به مقدار زیادی اب نیاز داریم.مشخصات این اب به این صورت پیشنهاد می شود :

دمای بالاتر از ۲۱°C (70°F)

حجم کویل ۴۵ to 68 litres

 

  اواپراتورآمونیاکی دیفراست با آبگرم

در جدول زیر روش برفک زدایی به روش پاشش آب آمده است :

در ردیف اول حالت عادی تبریدمان است در زمان شروع برفک زدایی حالت pump down بوجود می آید که شیر برقیمان قطع می شود ولی شیر لوله مکش باز است و فن اواپراتور همچنان کار می کند.

در حالت water cycle جریان شیر برقیمان همچنان قطع است و جریان لوله مکش نیز قطع است و فن اواپراتور نیز خاموش است و مرحله اول پاشش آب انجام میشود که هدف از این روش این است که سیستم را یک آماده سازی بکنند برای برفک زدایی تا لینکه به سیستم شوک وارد شود و در مرحله defrost cycle  همه چیز به مانند قبل می باشد با این فرق که مرحله دوم پاشش آب نیز به کار می افتد تا عمل برفک زدایی انجام شود و بعد از آ« یک مدتی را برای آبچکیدن اتخاذ می کنیم تا آب از روی فین  ها خارج شود تا در هنگام روشن کردن مجدد سیستم این قطرات آب دوباره یخ نزنند. در مرحله ۶ که مرحله چک کردن سیستم می باشد می آیند و همه چیز را مورد بررسی قرار می دهند و در مرحله ۷ سیکل تبریدمان شروع بکار میکند با این فرق که فن در این مرحله خاموش است زیرا اگر فن نیز روشن شود باعث می شود که گرمای دور و اطراف اواپراتور را  به محیط سرد خانه بدهد و محصولات مان خراب شود بخاطر همین اول بدون فن روشن می کنند تا گرمای اطراف اتاق اواپراتور را بگیرد و بعد از مدتی که فن خاموش بود نیز روشن می شود و دوباره به سیکل عادی تبرید برمی گردیم.

 

برفک زدایی الکتریکی :

این روش یکی از روشهای سریع و آسان برفک زدایی بوده و عموماً با کوئل های پره دار بکار می رود. دستگاه حرارتی الکتریکی، درون تبخیر کننده یا مجاری عبور مبرد کارگذاری می شود. در این روش، چرخه ی برفک زدایی هم به وسیله ی دست و هم با نصب زمان سنج ، بطور خودکار قابل اجرا می باشد. چرخه ی برفک زدایی، با بستن یک شیر سولونوئید در خط مایع و تخلیه ی تبخیر کننده شروع می شود. آنگاه، کمپرسور در کنترل فشار ضعیف از چرخه خارج می شود و همزمان با این عمل، دستگاه حرارتی الکتریکی در تبخیر کننده شروع به عمل کرده و پنکه های تبخیر کننده از کار می افتد. پس از عمل برفک زدایی، شیر سولونوئید در خط مایع باز شده و پنکه های تبخیر کننده شروع بکار می کنند و سیستم به عملکرد عادی بازگردانده می شود.

متداولترین و ساده ترین روش دیفراست در ایران می باشد (به دلیل هزینه پایین انرژی) . که برای این کار از المنت هایی با توانـهای مختلف استفاده می شود.که بصورت U  شکل قرار می گیرند.دراین روش زمان دیفراست بین۱۵تا ۲۰دقیقه متغیرمی باشد.دامنه تغیرات از۱۶۲۰تا۲۵۲۰۰وات می باشد . اگراواپراتوری ازالمنتی با توان ۴۵۰۰ وات استفاده کند وزمان متوسط دیفراست ۴ ساعت در شبانه روز باشد:

۴hr)=18kw.hr)4500w) )

که اگر قیمـت برق برحسب کـیلو وات ساعت در این عـدد ضـرب شود هزینه برق مصرفی المنت در یک روز بدست می آید.

انواع المنت ها :

المنت های فویلی :

   المنت های فویلی با چسباندن سیم های المنت که به وسیله سیلیکون یا PVC عایق شده اند بر روی فویل آلومینیومی ساخته می شوند  در صورت درخواست ، این المنت ها با سطح چسبناک نیز قابل ارایه می باشند.

المنت های میله ای :

        سیم های المنت که با توان های تامین کننده دمای موردنظر تولید می شوند، داخل لوله های آلومینیومی قرار گرفته و طبق نقشه شکل داده می شوند.این المنت ها به دو صورت  “دیفراست“  و  “نوفراست” تولید می شوند . المنت های دیفراست با مواد PVC روکش می شوند و المنت های نوفراست به علت گرمایش بالای آن ها با مواد سیلیکونی . امکان تولید المنت های وات متغیر و بهشکل های دلخواه از مزایای این روش تولید می باشد.

در جدول زیر روش برفک زدایی با المنت حرارتی را ملاحظه می منماید

در ردیف اول حالت عادی تبریدمان است در زمان شروع برفک زدایی حالت pump down بوجود می آید که شیر برقیمان قطع می شود ولی شیر لوله مکش باز است و فن اواپراتور همچنان کار می کند. مرحله ۳ که مرحله پیش گرمایش است در این مرحله فن و جریان لوله مکش قطع می شود و المنت یک پیش گرمایش به سیستم میدهد تا به سیستم شوک وارد نشود.و مرحله ۴ برفک زدایی شروع می شود و المنت حرارتی اصلی مان شروع به کار می کند. و بعد از آن یک مدتی را برای آبچکیدن اتخاذ می کنیم تا آب از روی فین  ها خارج شود تا در هنگام روشن کردن مجدد سیستم این قطرات آب دوباره یخ نزنند. در مرحله ۶ که مرحله چک کردن سیستم می باشد می آیند و همه چیز را مورد بررسی قرار می دهند و در مرحله ۷ سیکل تبریدمان شروع بکار میکند با این فرق که فن در این مرحله خاموش است زیرا اگر فن نیز روشن شود باعث می شود که گرمای دور و اطراف اواپراتور را  به محیط سرد خانه بدهد و محصولات مان خراب شود بخاطر همین اول بدون فن روشن می کنند تا گرمای اطراف اتاق اواپراتور را بگیرد و بعد از مدتی که فن خاموش بود نیز روشن می شود و دوباره به سیکل عادی تبرید برمی گردیم.

وسیله ای است که مانع ورود مبرد با فشار زیاد به اواپراتور می شود.

اساساً، اساس کار این نوع شیرها به صورت یک هسته و سیم پیچ می باشد که وقتی مدار مغناطیسی وصل می شود هسته به داخل سیم پیچ کشیده می شود و بنا به نیازمان مدار جریان سیالمان قطع یا وصل می شود وبا قطع کردن جریان برق هسته به وسیله یک فنر به جای اولیه خود برمی گردد و مثلاً اگر جریان سیالمان در هنگام وصل بودن جریان برق قطع بود با قطع شدن جریان، سیالمان دوباره جریان می یابد و این نوع شیرها برای جاهایی به کار می رود که می خواهیم جریان مان برای مدت کمی وصل یا قطع باشد زیرا اگر بخواهیم برای مدت طولانی جریان در سیم پیچ برقرار باشد دیگر هسته مغناطیسی خاصیت خود را از دست می دهد.

طرز کار:

زمانی که تایـمر دسـتور دیـفـراسـت   می دهد برق ۱۲۰ولت به سیم پیچ وصل می شود وسیم پیچ مغـناطـیس شده در نتیجه پلانگر به داخل فشار  داده می شودو جلوراه مبرد با فشار زیادرامی گیردوبعداز اتمام دیفراست با دستور تایمر ۱۲۰ ولت قطع شده وجریان به حالت معمول بازمی گردد .

در زیر نیز یک سیکل تبرید را ملاحظه می کنید که در آن Solenoid Valve مان در هنگام دیفراست شیر را می بندد و مانع ورود مایع مبرد و اواپراتور می شود و باعث می شود که اواپراتورمان به صورت پمپ خاموش (یا همان کمپرسور خاموش) کار کند و با استفاده از گرمای محیط برفک را آب کند.

در جدول زیر روش برفک زدایی سیکل خاموش ملاحظه می شود:

که در ردیف اول حالت عادی تبریدمان است و فن اواپراتورمان کار می کند و مایع از لوله مکش عبور می کند و شیر برقیمان نیز باز است و وقتی که موقع دیفراست می رسد (با استفاده از تایمر یا کنترل کننده ها) مدت زمان این برفک زدایی مان بین ۰ تا ۲۵۰ دقیقه می باشد و در این حالت شیر برقیمان قطع است ولی هنوز فن کار می کند و علت این کار این است که ما در این حالت از برفک زدایی از گرمای محیط برای آب کردن برفک استفاده می کنیم و لوله مکش همچنان وارد عمل مکش را انجام می دهد و و قتی که مدت زمان برفک زدایی مان طی شد دوباره سیکل تبرید مان تکرار می شود و سیال مبردمان دوباره به اواپراتور می رود برای گرما گرفتن از محیط.

ارسال نظر

3 × سه =