تحلیل رفتار خرید مشتری

دیوار صنعت تنها یک نیازمندی نیست، دیوار صنعت راه صنعت است

https://divarsanat.ir

هر چقدر علت و دلیل مشتریان برای خرید را بدانیم ، در انجام فعالیتهای بازاریابی خودمان موفق تر خواهیم بود   :

 

 1. خرید برای راحتی بیشتر.
 2. خرید برای جلب تحسین دیگران.
 3. خرید برای افزایش شادی و لذت از زندگی.
 4. خرید برای به تملک در آوردن عوامل زیبائی و مسرت.
 5. خرید برای اجتناب از مورد انتقاد قرار گرفتن.
 6. خرید برای سهولت کارها.
 7. خرید برای سرعت بخشیدن به کارها.
 8. خرید برای ارضاء تمایلات شخصی و درونی.
 9. خرید برای احساس تمول و پولدار بودن.
 10. خرید برای اینکه جوانتر به نظر برسند.
 11. خرید به منظور کارآئی بالاتر و صرفه جوئی در زمان.
 12. خرید برای دوستی.
 13. خرید برای اجتناب از تلاش.
 14. خرید برای فرار از درد و رنج.
 15. خرید برای حمایت از دارائی ها.
 16. خرید برای حفظ استیل و سبک زندگی.
 17. خرید برای احتراز از دردسر.
 18. خرید برای دسترسی به فرصتها.
 19. خرید به منظور بیان عشق.
 20. خرید به منظور سرگرمی.
 21. خرید برای رتق و فتق کارها
 22. خرید برای احساس امنیت.
 23. خرید برای صرفه جوئی در انرژی
 24. خرید به منظور مورد قبول قرار گرفتن.
 25. خرید برای صرفه جوئی در زمان.
 26. خرید برای تناسب و سلامتی بیشتر.
 27. خرید برای به منظور جذب جنس مخالف.
 28. خرید برای حمایت از خانواده.
 29. خرید برای رقابت و هم چشمی با دیگران.
 30. خرید برای حفظ آبرو.
 31. خرید برای احساس برتری.
 32. خرید برای همرنگ جماعت بودن.
 33. خرید برای هیجان.
 34. خرید برای برقرار کردن بهتر ارتباط.
 35. خرید برای حفظ محیط زیست.
 36. خرید برای ارضاء یک انگیزه آنی.
 37. خرید برای  صرفه جوئی در پول خرج کردن.
 38. خرید برای پول در آوردن.
 39. خرید برای تمیزتر بودن.
 40. خرید برای شهرت.
 41. خرید برای ارضاء کنجکاوی.
 42. خرید برای ارضاء اشتها.
 43. خرید برای منحصر به فرد بودن.
  1. خرید برای فرار از استرس.
  2. خرید به منظور راحتی خیال و رفاه.
  3. خرید به منظور مطلع بودن.
  4. خرید به منطور هدیه دادن به دیگران.
  5. خرید برای اینکه احساس جوانتری داشته باشید.
  6. خرید به منظور تبعیت از یک عادت.
  7. خرید به منظور بقاء و باقی گذاردن برای دیگران.

حال با شناخت اولیه تست مفهوم و تحلیل متقارن و رفتار خرید به شرح کامل تر مفاهیم می پردازیم :

تست مفهوم عبارت است از ارزیابی یک ایده ناپخته که نشاندهنده ماهیت اصلی یک محصول می باشد. این ایده در روند رشد و توسعه خود می بایست به یک استراتژی بازار تبدیل گردد. منظور از استراتژی بازار، متقاعد نمودن مشتریان بازار هدف به این نکته است که یک ایده یا محصول خاص دارای منافع و مزایای مورد علاقه آنان بوده و واقعاً دارای همان چیزی است که اعلام می دارد.

تست مفهوم عبارتست از فرآیند استفاده از روشهای کمی و کیفی برای ارزیابی عکس العمل مصرف کننده به بک ایده محصول قبل از تولید انبوه و ارائه آن به بازار. این فرآیند همچنین می تواند برای برقراری ارتباط به منظور تعییر دیدگاههای مصرفی در مورد محصولات موجود نیز به اجراء در آید.

موضوع تست مفهوم که دارای مزیت های مشخص منطبق با عقل نظیر ” شوینده ای که لکه ها را از بین می برد و به الیاف نیز صدمه ای وارد نمی کند” ، یا مزایای نا منطبق با اصول عقلی نظیر، ” شامپوئی که به شما اعتماد به نفس می دهد” ، منجر گردد. عموما” به چنین روشهائی تست مفهوم اتلاق می گردد و با استفاده از پژوهشهای میدانی، مصاحبه های شخصی، و گروههای کانون، به همراه روشهای متنوع کمی، برای ارزیابی ایده های محصول به عمل در می آید.

با این تعاریف، چنین استنباط می گردد که تست مفهوم به راهنمائی و ارائه طریق ضروری برای ارزیابی و شناسائی محصول اصلی و اطلاعات بازار مورد توجه و نیاز مشتری بالقوه به صورت گزینشی ، می انجامد.

تست مفهوم به شکل دهی مجدد دوباره ایده ها می پردازد تا به یک مفهوم اصلی برای یک محصول با پتانسیل بالاتری در مقبولیت بازار، منتهی گردد. تست های مفهوم به شکل خاص بایستی:

 

۱-   ارزیابی کمی از نسبت مقبولیت و موقعیت ایده یا محصول در بخش های مختلف بازار هدف از طریق تاکید بر آندسته از ویژگی های محصول که بسیار مورد تقاضای هر بخش از بازار می باشد.

۲-      تامین اطلاعات ضروری برای توسعه محصول و اطلاع رسانی در مورد آن.

۳-      تبیین بخش هائی از بازار که در َآنها علاقمندی به این  محصول محتمل تر است.

 

بنا براین ما شاهد آن هستیم که تست مفهوم به بررسی عمیق پتانسیل بازار برای یک پروژه طراحی محصول منجر می گردد. این تست، موفقیت یک ایده محصول جدید را قبل از تولید انبوه و ارائه به بازار مورد سنجش قرار می دهد. این ایده و مفهوم بایستی به قدری توسعه پیدا کند که بیانگر ویژگی های محصول، موقعیت مورد نظر در اذهان، و جایگاه طراحی شده برای برند بشود.

یک تست مفهوم واقعی با تعریف و بررسی عکس العمل به ایده اصلی یا ویژگی مهم محصول از طریق ارائه به یک طبقه، گروه، یا بخش از بازار ، یا حتی یک نمونه محصول، به اجراء در می آید.

تست مفهوم از قبل طراحی شده می باشد و با یک تست محدود یا تست بازار که بعدها در چرخه توسعه محصول مبتنی بر طراحی محصول نهائی شده به اجراء در می آید، متفاوت است. تست محدود یا تست بازار آخرین ایستگاه بازرسی برای احتراز از ارتکاب اشتباه در بازاریابی تلقی می گردد.

ارسال نظر

هشت + سه =