برفک زدایی با آب

درج  آگهی تبلیغات تاسیسات  فقط در دیوار صنعت

www,divarsanat.ir


برفک زدایی با آب

به وسیله آب نیز می توان تا دمای ۴۰- درجه سانتیگراد، به برفک زدایی از آن پرداخت. برفک زدایی با آب، عموماً بطور غیر خودکار انجام می شود (اگر چه بطور خودکار نیز قابل انجام است). معمولاً با بستن شیر خط مایع، تخلیه مبرد از تبخیر کننده، از کار افتادن پنکه های تبخیر کننده و از کار انداختن کمپرسور، دوش های آب باز شده و عمل برفک زدایی انجام می شود. آنگاه پس از چند دقیقه که آب مانده بر کوئل های تبخیر کننده خشک شد، پنکه های تبخیر کننده شروع بکار کرده و سیستم به حالت عادی کارکرد خود را ادامه می دهد.

برای دمای زیر ۴۰- درجه سانتیگراد، تبخیر کننده از محلولهای نمک و ضد یخ استفاد می کنند. در این حالت، محلول برفک زدایی به منبعی برگشت داده می شود و دوباره به گردش می افتد تا از اتلاف آن جلوگیری شود. این محلولها، توسط آب ذوب شده از یخ، ضعیف می شوند. بر همین اساس، سیستم برفک زدایی می بایستی به دستگاه تغلیظ کن مجهز باشد تا آب اضافی را به جوش آورده و محلول را به غلظت اولیه خود بازگرداند. از محلولهای شیمیایی مانند: کلرور سدیم، کلسیم، گلیکول و محلول نمکهای لیتیوم که نقطه انجماد را پایین می آورند، می توان برای برفک زدایی استفاده کرد.

در برفک زدایی به وسیله آب بایستی سه نکته همیشه مورد توجه باشد :

  1. لوله آب تخلیه باید قطر مناسب داشته باشد تا آب هر چه سریعتر از محیط سرد خارج شود .
  2. برای جلوگیری از ورود هوای گرم به داخل فضای سرد در لوله یک تله قرار می دهیم .
  3. برای جلوگیری از سر ریز آب به داخل سر داخانه در تشتک یک شناور قرار می دهیم به دلیل اینکه ممکن است لوله خروجی به وسیله یخ مسدود شده باشد .

   برای این کارسیستم می بایستی خاموش شودوعمل پاشش به مدت ۴تا ۵ دقیقه صورت گیرد.

استانداردهای شرکت نفت دراین روش :

این روش در مواردی که نیاز به دیفراست سریع داریم استفاده میشود

در این روش به مقدار زیادی اب نیاز داریم.مشخصات این اب به این صورت پیشنهاد می شود :

دمای بالاتر از ۲۱°C (70°F)

حجم کویل ۴۵ to 68 litres

اواپراتورآمونیاکی – دیفراست با آبگرم

در جدول زیر روش برفک زدایی به روش پاشش آب آمده است :

 

 

 

در ردیف اول حالت عادی تبریدمان است در زمان شروع برفک زدایی حالت pump down بوجود می آید که شیر برقیمان قطع می شود ولی شیر لوله مکش باز است و فن اواپراتور همچنان کار می کند.

در حالت water cycle جریان شیر برقیمان همچنان قطع است و جریان لوله مکش نیز قطع است و فن اواپراتور نیز خاموش است و مرحله اول پاشش آب انجام میشود که هدف از این روش این است که سیستم را یک آماده سازی بکنند برای برفک زدایی تا لینکه به سیستم شوک وارد شود و در مرحله defrost cycle  همه چیز به مانند قبل می باشد با این فرق که مرحله دوم پاشش آب نیز به کار می افتد تا عمل برفک زدایی انجام شود و بعد از آ« یک مدتی را برای آبچکیدن اتخاذ می کنیم تا آب از روی فین  ها خارج شود تا در هنگام روشن کردن مجدد سیستم این قطرات آب دوباره یخ نزنند. در مرحله ۶ که مرحله چک کردن سیستم می باشد می آیند و همه چیز را مورد بررسی قرار می دهند و در مرحله ۷ سیکل تبریدمان شروع بکار میکند با این فرق که فن در این مرحله خاموش است زیرا اگر فن نیز روشن شود باعث می شود که گرمای دور و اطراف اواپراتور را  به محیط سرد خانه بدهد و محصولات مان خراب شود بخاطر همین اول بدون فن روشن می کنند تا گرمای اطراف اتاق اواپراتور را بگیرد و بعد از مدتی که فن خاموش بود نیز روشن می شود و دوباره به سیکل عادی تبرید برمی گردیم.

ارسال نظر

یک × 2 =